Dokumenty SVJ

Hospodaření

Rok 2020

Zpráva revizora Zpráva o činnosti revizora 9.6.2020 stáhnout
Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty, formát pdf 9.6.2020 stáhnout
Rozvaha Rozvaha, formát pdf 9.6.2020 stáhnout

Rok 2019

Zpráva revizora Zpráva o činnosti revizora 2018/2019 3.6.2019 stáhnout
Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty, formát pdf 29.5.2019 stáhnout
Rozvaha Rozvaha, formát pdf 29.5.2019 stáhnout

Rok 2018

Zpráva revizora Zpráva o činnosti revizora 2017/2018 18.6.2018 stáhnout
Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty, formát pdf 12.6.2018 stáhnout
Rozvaha Rozvaha, formát pdf 12.6.2018 stáhnout

Rok 2017

Zpráva revizora Zpráva o činnosti revizora 2016/2017 17.7.2017 stáhnout
Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty, formát pdf 1.6.2017 stáhnout
Rozvaha Rozvaha, formát pdf 1.6.2017 stáhnout

Rok 2016

Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty, formát pdf 1.6.2016 stáhnout
Rozvaha Rozvaha, formát pdf 1.6.2016 stáhnout
Zpráva revizora Zpráva o činnosti revizora 2015/2016 1.6.2016 stáhnout

Rok 2015

Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty, formát pdf 31.12.2014 stáhnout [24kb]
Rozvaha Rozvaha, formát pdf 31.12.2014 stáhnout [35kb]
Zpráva revizora Kontrola hospodaření, zpráva revizora, formát doc 1.6.2015 stáhnout [24kb]
Činnost revizora Zpráva o činnosti revizora 2014/2015 30.6.2015 stáhnout [25kb]
Zpráva revizora Soupis závad na domě 21.10.2015 stáhnout [25kb]

Rok 2014

Zpráva revizora Kontrola hospodaření, zpráva revizora - formát doc 29.5.2014 stáhnout [29 kb]
Výkaz zisku Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném roz., formát pdf 31.12.2013 stáhnout [107kb]
Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, formát pdf 31.12.2013 stáhnout [101kb]
Činnost revizora Zpráva o činnosti revizora 2013/2014 30.6.2014 stáhnout [25kb]